Stará škola Kokava

dokumentácia výstavy VŠVU „Príbeh skla 2.“

  • Celkový pohľad na miestnosť industriálneho interiéru, v ktorom je nainštalovaná výstava skla.
  • Detailnejší pohľad na miestnosť industriálneho interiéru, v ktorom je nainštalovaná výstava skla.
  • Celkový pohľad na miestnosť industriálneho interiéru, v ktorom je nainštalovaná výstava skla.
  • Päť sklenených farebných váz stojacich na jednotlivých čiernych stojanoch v industriálnom interiéri.
  • Čierna sklenená nádoba stojaca na bielom podstavci a za ňou obraz s čiernou textúrou, ktorá sa opakuje aj na nádobe.
  • Detail čiernej sklenenej nádoby stojacej na bielom podstavci.
  • Detailnejší pohľad na miestnosť industriálneho interiéru, v ktorom je nainštalovaná výstava skla.

Napíšte mi a odštartujme spoluprácu,
ktorá nás bude baviť

Kontakt:

lukas@moravsky.sk

+421 944 696 178

IČO: 47779721

Bratislava